Wat is PATHway

Hart- en vaatziekte(CVD) is de hoofdoorzaak van voortijdig overlijden (30% van alle sterfgevallen) en invaliditeit in Europa en elders in de wereld (WHO). Dit kost de economie van de EU bijna €196 miljard per jaar. Door een veranderende bevolkingsopbouw en verslechterende stijl van leven zal deze situatie nog aanzienlijk verergeren; iets wat zowel economisch als sociaal onwenselijk is. Effectieve hartrevalidatie (CR) kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in de sterfte- en ziektecijfers. Als gevolg daarvan leiden meer patiënten een onafhankelijk bestaan en hoeven ze minder vaak een beroep te doen op de gezondheidszorg. Aan de andere kant blijkt dat slechts zeer weinig patiënten aan gemeenschapsgerichte CR (fase III) blijven doen op de lange termijn in alle lidstaten (ong. 11%). Dit percentage neemt nog verder af door lage vervolgdeelname. De belangrijkste redenen zijn o.a. te weinig programma's op dit gebied, reistijden, andere bezigheden en verplichtingen,te weinig uitwisseling met lotgenoten en onvoldoende resultaatgerichtheid naast een gebrekkige techniek bij het uitvoeren van oefeningen. Een ander probleem is een negatief beeld van het eigen lichaam (waardoor mensen geen oefeningen willen doen in grote groepen ‘met vreemden’).

PATHway biedt individuele revalidatieprogramma's waarbij gebruik wordt gemaakt van regelmatige, toegankelijke oefensessies als basis voor een overkoepelend, individueel interventieprogramma (managen van oefeningen/lichamelijke aciviteiten, roken, voedsel, stressmanagement, alcoholgebruik, voldoende inname van medicijnen) zodat de patiënten hun conditie beter leren begrijpen en aanpakken en hun algehele levensstijl gezonder wordt. Het programma wordt gebruik in combinatie met internet en sensoren zodat de patiënten op elk gewenst moment (op afstand) kunnen deelnemen aan de CR-oefeningen in kleine groepjes vanuit hun eigen huiskamer.