DOEL 1

Patiënten, klinisch, oefening, gedragsverandering, gereguleerd, technische en functionele vereisten komen aan bod binnen het PATHway systeem in samenspraak met de stakeholders. Er is een analyse uitgevoerd van de aanwezige behoeften.

DOEL 2

De technologische componenten van het PATHway systeem zijn ontwikkeld met het oog op bewaking van de patiënt. Hierdoor kan de revalidatie worden aangepast op de persoon met behulp van de ervaringen opgedaan met ExerClass, ExerGame en fysieke activiteiten.

Technologische componenten:

  • Een avatar (virtuele coach) die de programma’s presenteert. Hij is het ‘gezicht’ van de PATHway gebruikersinterface die de ervaring van de deelnemers intenser maakt.
  • Apparatuur die bewegingen vastlegt en evalueert (waarbij tevens data van Microsoft Kinect wordt ingevoerd) om zo de oefeningen thuis te controleren en waardevolle feedback te geven.
  • Er werden interfaces ontwikkeld voor CVD patiënten thuis, waaronder ExerGaming en ExerClass opties die erop gericht zijn om de patiënt meer te motiveren en te zorgen dat deze zich houdt aan het revalidatieprogramma.
  • Verschillende gebruikers kunnen samen ‘virtueel’ een oefening uitvoeren in hun beschermede omgeving thuis waarbij ze elkaar sociaal ondersteunen.
  • De fysieke activiteiten en corresponderende fluctuaties in de hartfrequentie worden de hele dag door bijgehouden, wat waardevolle feedback oplevert voor het individu en het medische team.
  • Hoe dit het hart beïnvloedt, wordt gemeten tijdens de oefeningen en fysieke activiteiten
  • Sociale interactie en affectieve responsen op het oefeningsprogramma worden geregistreerd om bij te dragen aan de voortdurende optimalisering van PATHway.
  • Er is een intuïtief en gebruiksvriendelijk systeem ontwikkeld voor het inzamelen van holistische data m.b.t. voeding, roken, alcohol, stress, sociale verhouding en het innemen van medicijnen.
  • Er zijn elektronische patiëntendossiers ontwikkeld als onderdeel van een compatibele solution voor patiëntgegevensbeheer, waardoor veilig en ethisch gebruik gegarandeerd is.
  • Er zijn technieken om een voorspellend model te maken van de data met behulp van een uitgebreid pakket van automatisch verzamelde data, teneinde de gedragsveranderingsstrategie van de gebruiker te individualiseren en daarnaast ook hun oefeningen en fysieke activiteiten.

DOEL 3

De informatie m.b.t. de gedragsverandering is al ontwikkeld en de meest effectieve mechanismes zijn aangegeven om wat dit betreft de boodschap over te brengen.

DOEL 4

Het is een geïntegreerd systeem dat verschillende vormen van ontluikende en uitdagende technologie combineert die synergetisch werken. Het is de bedoeling om een complex maar homogeen systeem aan te aanbieden dat zowel aan de functionele eisen voldoet als aan de behoeften van de eindgebruiker.

DOEL 5

Het PATHway systeem is ontstaan na overleg met de eindgebruikers en belangrijke stakeholders om de ontwikkeling van het systeem te bevorderen.

DOEL 6

Vanuit het perspectief van de patiënt zowel als de gezondheidswerkers dient het effect van PATHway op de patiënt’s gezondheid te worden onderzocht, evenals diens bereidheid om zich te houden aan standaard CVD preventie- en behandelingsrichtlijnen. Ook worden de ervaringen van de eindgebruiker met het PATHway programma in kaart gebracht.

DOEL 7

De impact van PATHway op de sociale, gezondheids- en economische voordelen voor de maatschappij wordt ook nader onderzocht.

DOEL 8

Om PATHway rendabel te maken dient er zo vroeg mogelijk contact te worden gelegd met (regerings)instanties op het gebied van de gezondheidszorg in heel Europe en ook met potentieel geïnteresseerde commerciële ondernemingen.