PATHway heeft een radicale, nieuwe aanpak ontwikkeld op het gebied van hartrevalidatie (CR). Dit zal leiden tot een fundamentele verschuiving waarbij patiënten zelf effectiever hun hart- en vaatziekte (CVD) kunnen behandelen binnen de context van gezamenlijke zorg door gezondheidswerkers. Dit zou aanzienlijke kostenbesparingen kunnen opleveren en kunnen leiden tot een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen dankzij een holistische, patiëntgerichte benaderiing die bestaande barrières doorbreekt. PATHway biedt individuele revalidatieprogramma’s waarbij gebruik wordt gemaakt van regelmatige, toegankelijke oefensessies als basis voor een overkoepelend, individueel interventieprogramma (managen van oefeningen/lichamelijke aciviteiten, roken, voedsel, stressmanagement, alcoholgebruik etc.) zodat de patiënten hun conditie beter leren begrijpen en aanpakken terwijl de algehele stijl van leven ook gezonder wordt. Het programma maakt gebruik van internet en van sensoren zodat de patiënten op elk gewenst moment op afstand kunnen deelnemen aan de CR-oefeningen– individueel of in klein groepjes – vanuit hun comfortabele huiskamer.

Hart- en vaatziekte is een verzamelnaam voor ziektes van het hart en de bloedsomloop, waaronder coronaire hartziekte (CAD) en aangeboren hartziekte (CHD). Het is de hoofdoorzaak van voortijdig overlijden (30% van alle sterfgevallen) en invaliditeit in Europa en elders in de wereld (WHO). Door een veranderende bevolkingsopbouw en verslechterende stijl van leven zal deze situatie nog aanzienlijk verergeren; iets wat zowel economisch als sociaal onwenselijk is.

De hartrevalidatie is een secundair preventieprogramma dat omvat en evens een programma waarin men gezondere levensstijlen aanleert (andere eetgewoonten, stoppen met roken, minder alcoholgebruik, leren omgaan met stress).

In het algemeen doorloopt de hartrevalidatie drie fases:

  • Fase I: het leerproces begint in het ziekenhuis.
  • Fase II is zeer gestructureerd. Na het verlaten van het ziekenhuis zijn er twee of drie keer per week poliklinische bezoeken zodat de patiënt onder toezicht kan oefenen. Plus informatieverstrekking.
  • Fase III vereist dat de patiënt zelfstandig met de revalidatie door gaat.

Het is gebleken dat slechts zeer weinig patiënten aan hartrevalidatie (CR) blijven doen; dit geldt voor alle lidstaten en met name in fase III. Slechts 11% van de in aanmerking komende patiënten beginnen aan een langdurig gemeenschapsgericht CR programma in fase III.

PATHway zal zich richten op individuen die beginnen met Fase III. Een groot aantal patiënten uit deze groep valt uit terwijl juist zij veel baat zouden kunnen hebben bij oefeningen en CR.

Alleen al een toename in de fysieke activiteit leidt tot 24% minder sterfgevallen (ongeacht de oorzaak). Dit biedt ook een aanzienlijke bescherming tegen cardiovasculaire risicofactoren en comorbiditeit. Als gevolg daarvan kunnen meer patiënten een onafhankelijk leven blijven leiden en hoeven ze minder vaak een beroep te doen op de gezondheidszorg.

Door het aanbieden van CR interventies thuis kan de patiënt te allen tijde deelnemen vanuit een comfortabele en vertrouwde omgeving (m.b.v. het PATHway systeem). Bovendien zijn er duidelijke voordelen verbonden aan een verschuiving van een systeem met veel centrale zorg naar een samenwerkingsmodel. Als patiënten zelf hun CVD kunnen managen dan zorgt de hartrevalidatie in een huiselijke omgeving ervoor dat hun gezondheid verbetert zowel als hun kwaliteit van leven.